tidslinja

Tidsreise grunnstoff

Denne tidslinja viser viktige oppdagelser knyttet til periodesystemet. Klikk på ikonene for å lese om hvordan naturvitenskapelig forskning foregår og hvordan forskere har brukt ulike metoder for å oppdage og påvise grunnstoff opp gjennom historien. Fargen på ikonene viser hvilken epoke de tilhører. Merk at noen epoker overlapper. Du vil lære både om moderne grunnstoffer og stoffer som tidligere ble regnet som grunnstoffer – men som ikke lenger er det. Lykke til!